Generalforsamling

 

Generalforsamlingen i Ulsted Ålebæk Vandværk A.m.b.a. afholdes onsdag den 26. august 2020 kl. 19:00 på Gæstgivergården i Gandrup (tidl. Gandrup Kro)

Dagsorden til generalforsamlingen kan ses her (på side 1).

Vandværkets bestyrelse ønsker - i.h.t. dagsordenens punkt 6a - medlemmernes opbakning til udtrædelse af Vandsektorlovens økonomiske regulering og skattepligt.

I den anledning er det lovpligtigt at fremsende et omfattende materiale til alle medlemmer – dette materiale kan ses her (på siderne 2-24).

Materialet bedes medbragt til generalforsamlingen, hvor det vil blive gennemgået af vandværkets statsautoriserede revisor Christian Brasholt, BDO.

Såfremt du selv er forhindret i at møde frem på generalforsamlingen, kan du give fuldmagt til et stemmeberettiget medlem.

Hvert medlem kan medbringe maksimalt én fuldmagt. Et eksempel på en fuldmagt kan ses her (på side 26). Fuldmagten giver stemmeret til alle punkter på dagsordenen.

Fuldmagten skal af det fremmødte medlem afleveres på generalforsamlingen - ved indgangsdøren – og medlemmet vil her få udleveret 2 stemmesedler.