Opkrævningspraksis


Fra 01.10.2012 er vandværkets opkrævningspraksis ændret.

Årsforbrug > 500 m3 opkræves kvartalsvis. Forfald 3/3, 3/6, 3/9 og 3/12.

Alle andre forbrugere opkræves helårlig forud med forfald 3/12.