Driftsstatus

N O R M A L   D R I F T

 

Hårdhedsgraden i vandværkets vand er ifølge seneste vandanalyse målt til 14

 

INFORMATION
Der vil i juli og august 2020 blive foretaget udskiftning af vandmålere på et antal adresser i området. Lovgivningen foreskriver, at der skal foretages kontrol af et antal tilfældigt udvalgte målere hvert år. Hvis der i forbindelse med udskiftningen af målerne konstateres tekniske fejl/problemer med målerbrønden, vil der blive rettet henvendelse til den enkelte forbruger med anmodning om at fejlen/manglen udbedres, således det bliver muligt for voeres driftsfolk at udskifte vandmåleren. Det er den enkelte forbruger, som ejer målerbrønden, og skal til enhver tid vedligeholdes denne.

 

Vigtig info

Generalforsamlingen i Ulsted Ålebæk Vandværk A.m.b.a. afholdes onsdag den 26. august 2020 kl. 19:00 på Gæstgivergården i Gandrup (tidl. Gandrup Kro)

Dagsorden til generalforsamlingen kan ses her.


 

 

 

Bankoplysninger:

Cvr.nr.: 33093578

Bankoplysninger: Sparekassen Vendsyssel
Kontonr.: 9070-0000008346

IBAN-nr.: DK9692120000008346
Swift-/BIC- code: VRAADK21

 

 

 

 

 

Om Ulsted Aalebæk Vandværk

Ulsted Aalebæk Vandværk er det største vandværk i den tidligere Hals Kommune (nu Aalborg Kommune), og har den direkte forsyningspligt i et 64 km2 stort område med ialt 3.475 forsyningsadresser (ca. 12.000 forbrugere).

Der foruden leveres vand til Hou Vandværk med ca. 700 forsyningsadresser (omkring 2.500 forbrugere). Endeligt er Ulsted Aalebæk Vandværk forbundet med Ulsted Vandværk og Skindbjerg Vandværk, med det formål at skulle levere nødforsyning, såfremt disse vandværker skulle få leveringsproblemer til deres forbrugere.

Vandværkets ledningsnet består af 174 km hovedledning og 14 km stikledning, og distributionen foregår dels fra vandværket på Houvej og dels fra pumpestationen på Kongevejen.

Vandværket leverer p.t. ca. 230.000 kbm vand til egne forbrugere og ca. 50.000 kbm vand til Hou Vandværk.