Driftsstatus

NORMAL DRIFT

 

 

 

Hårdhedsgraden i vandværkets vand er ifølge seneste vandanalyse målt til 14

 

Vandkvalitet: Der findes ingen pesticider i vandværkets drikkevand.

 

 

Vigtig info

GENERALFORSAMLING:
Situationen med COVID-19 betyder, at den ordinære generalforsamling den 06.04.21 er udsat til den 02.09.21 kl. 19:00. Afholdes på Gæstgivergården i Gandrup. Ny indkaldelse vil blive udsendt/annonceret. Bestyrelsens beretning og regnskabsmateriale vil senere kunne ses her på hjemmesiden.

 

På grund af Covid-19 situationen må der ikke foretages personlig henvendelse til vandværkets personale. Enhver henvendelse skal ske telefonisk på telefon nr. 98750979 (vælg 2 for Driftsleder Morten Hansen eller 3 for Forretningsfører Hanne Bønnelykke)

 

Bankoplysninger:

Bankoplysninger: Sparekassen Vendsyssel
Kontonr.: 9070-0000008346 
IBAN-nr.: DK9692120000008346
Swift-/BIC- code: VRAADK21

Cvr.nr.: 33093578

 

 

 

 

Om Ulsted Aalebæk Vandværk

Ulsted Aalebæk Vandværk er det største vandværk i den tidligere Hals Kommune (nu Aalborg Kommune), og har den direkte forsyningspligt i et 64 km2 stort område med ialt 3.475 forsyningsadresser (ca. 12.000 forbrugere).

Der foruden leveres vand til Hou Vandværk med ca. 700 forsyningsadresser (omkring 2.500 forbrugere). Endeligt er Ulsted Aalebæk Vandværk forbundet med Ulsted Vandværk og Skindbjerg Vandværk, med det formål at skulle levere nødforsyning, såfremt disse vandværker skulle få leveringsproblemer til deres forbrugere.

Vandværkets ledningsnet består af 174 km hovedledning og 14 km stikledning, og distributionen foregår dels fra vandværket på Houvej og dels fra pumpestationen på Kongevejen.

Vandværket leverer p.t. ca. 230.000 kbm vand til egne forbrugere og ca. 50.000 kbm vand til Hou Vandværk.