Driftsstatus

N O R M A L   D R I F T

 

Hårdhedsgraden i vandværkets vand er ifølge seneste vandanalyse målt til 14

Vandkvalitet: Der findes ingen pesticider i vandværkets drikkevand.

 

INFORMATION: Husk at få aflukket dit sommerhus korrekt!
Når der er hård frost, er det vigtigt, at du har lukket korrekt for vandet til dit sommerhus ved målerbrønd og stophane. Ved tøvejr bør du altid tjekke, om der alligevel er opstået utætheder. Se lukkevejledning under punktet Info - Om målerbrønden.

 

Vigtig info

Vandsektorloven - vandværket udtræder pr. 01.01.2021 af vandsektorlovens økonomiske regulering og skattepligt. Se afgørelse her

Bankoplysninger:

Cvr.nr.: 33093578

Bankoplysninger: Sparekassen Vendsyssel
Kontonr.: 9070-0000008346

IBAN-nr.: DK9692120000008346
Swift-/BIC- code: VRAADK21

 

 

 

 

 

Om Ulsted Aalebæk Vandværk

Ulsted Aalebæk Vandværk er det største vandværk i den tidligere Hals Kommune (nu Aalborg Kommune), og har den direkte forsyningspligt i et 64 km2 stort område med ialt 3.475 forsyningsadresser (ca. 12.000 forbrugere).

Der foruden leveres vand til Hou Vandværk med ca. 700 forsyningsadresser (omkring 2.500 forbrugere). Endeligt er Ulsted Aalebæk Vandværk forbundet med Ulsted Vandværk og Skindbjerg Vandværk, med det formål at skulle levere nødforsyning, såfremt disse vandværker skulle få leveringsproblemer til deres forbrugere.

Vandværkets ledningsnet består af 174 km hovedledning og 14 km stikledning, og distributionen foregår dels fra vandværket på Houvej og dels fra pumpestationen på Kongevejen.

Vandværket leverer p.t. ca. 230.000 kbm vand til egne forbrugere og ca. 50.000 kbm vand til Hou Vandværk.